Sibbo Marthaförening

Välkommen till Sibbo Marthaförening

Sibbo Marthaförening grundades år 1905. Föreningen är den näst största föreningen inom Mellersta Nylands marthadistrikt. Vi har i dag 9 kretsar som geografiskt representerar olika byar i kommunen. Kretsarna och föreningen har sammanlagt cirka 300 medlemmar.

Verksamheten sker i kretsarna och man samlas för det mesta hemma hos varandra ungefär en gång i månaden, inom några kretsar oftare. Föreningen ordnar vårmöte och höstträff.

Kretsar


Borgby-Hertsby marthakrets        

Ordförande Solveig Krogell
tfn 040 7292 746, solveig.krogell@elisanet.fi

Box-Hangelby marthakrets

Ordförande Maria Myllylä 
tfn 040 5080 513, ia.myllyla@gmail.com

http://www.hindsby.martha.fi/start

Endorfinmarthorna 

Ordförande Elisabeth Eriksson 
tfn 040 5661 039, elisabeth@martha.fi

Gesterby-Pigby marthakrets

Ordförande Kristina Holm 
tfn 050 5744172, kristina.holm@gesterby.com

Gumbostrand-Simsalö marthakrets      

Ordförande Sari Lindqvist
tfn 050 3666036, sari.lindqvist@gumbostrand.fi                                     

Hindsby marthakrets

Ordförande Anne Lindholm 
tfn 050 3247 301, anneklindholm@gmail.com

Norra-Paipis marthakrets

Ordförande Ilse Olenius
tfn 040 5365 827, ilse.olenius@kolumbus.fi

http://norrapaipis.martha.fi/start

Södra Paipis marthakrets   

Ordförande Lilian Skogster
tfn 040 4779 962, lilianterese@gmail.com          

Träskby marthakrets

Ordförande Inga-Lill Tackman
tfn 040 7329174, inga.lill.tackman@gmail.com

Aktuellt

Kontaktuppgifter

Kontakt

Micaela Röman
Ordförande
micaela.romansipoo.fi

Styrelsen 2019

Viceordförande Inga-Lill Tackman
Sekreterare Pia Heikkinen
Kassör Ilse Olenius
Elisabeth Eriksson
Kristina Holm
Sari Lindqvist
Maria Myllylä
Lilian Skogster
Anne Lindholm