Sibbo Marthaförening

Välkommen till Sibbo Marthaförening 

Sibbo Marthaförening grundades år 1905. Vi har i dag 8 kretsar som geografiskt representerar olika byar i kommunen. Kretsarna och föreningen har sammanlagt 258 medlemmar.

Verksamheten sker i kretsarna och man samlas för det mesta hemma hos varandra ungefär en gång i månaden, inom några kretsar oftare. Föreningen ordnar vårmöte och höstträff.

 

Händelsekalender

Februari 2023

Torsdag
23.2
18:00

Sibbo marthaförenings årsmöte

Sibbo marthaförening håller årsmöte torsdag 23.2.2023 kl.18 i Norra Paipis bykyrka, Rajakulmavägen 39, 04170 Paipis.
Norra Paipis bykyrka
Kontaktuppgifter

Kontakt

Micaela Röman
Ordförande
micaela.romansipoo.fi

Styrelsen 2022

Inga-Lill Tackman, viceordf.
Maria Skog, sekr.
Ilse Olenius, kassör
Elisabeth Eriksson
Solveig Krogell
Sari Lindqvist
Kristina Lindqvist
Anne Lindholm